Copyright

Disclaimer

RSS Feed      RSS Feed

 
Les 1

Verstaan en spreken 1

Verstaan: de juiste toon op de juiste plaats

Tweede of derde tonen? Schrijf deze woorden over, met de juiste toontekens op de juiste letters.

1. yuan 'ver' 6. you 'er zijn, hebben'
2. yuan 'rond'   7. nüwang 'koningin'
3. xue 'leren, studeren   8. xiao Wang 'jonge Wang'
4. xue 'sneeuw'   9. guoyu 'nationale taal'
5. you 'olie'   10. naiyou 'room'

 

Volgende pagina